santa claussanta claussanta claus
santa claus

Displaying Category 'ไม่มีหมวดหมู่'

24

ก.พ.
 

2. หนูท้องขาว (Rattus rattus) บางครั้งเรียกว่า “ หนูหลังคา ” (Roof Rat) หนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดปานกลาง มีน้ำหนักตัว 90-250 กรัม บางตัวอาจมีน้ำหนักถึง 360 กรัม ขนาดลำตัวจนถึงหัวยาว 182 มิลลิเมตร หางยาวประมาณ 188 มิลลิเมตร เท้าหลังยาวประมาณ 33 มิลลิเมตร หูยาวประมาณ 23 มิลลิเมตร แถวฟันกรามยาวประมาณ 7.5 มิลลิเมตร มีเต้านมรวม 5-6 คู่ อยู่ที่อก 2 คู่ ( บางครั้งพบ 3 คู่ ) และท้อง 3 คู่ ลักษณะรูปร่าง ขนด้านหลังมีสีน้ำตาล ( ฐานขนสีเทาปลายสีน้ำตาล ) ลักษณะคล้ายหนาม (spine) ขนส่วนท้องมีสีขาวปนเทาหรือเหลืองครีม จมูกแหลม ใบหูใหญ่ หางมีสีดำและมีเกล็ดละเอียดตลอดหาง ถิ่นที่อยู่อาศัย ภายในการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือนและตามต้นไม้ มีความต้องสามารถกำจัดได้ในการปีนป่ายเก่ง กินอาหารได้ทุกชนิด การแพร่พันธุ์ ออกลูกปีละ 4-6 ครอก ครอกหนึ่งมี 6-8 ตัว ระยะทางออกหากิน 100-150 ฟุต ลักษณะมูลของหนูชนิดนี้เป็นรูปกระสวย ปลายแหลม ความยาวไม่เกิน 1/2 นิ้ว ภาพที่ 5. 17

3. หนูจี๊ด (Rattus exulans) หนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดเล็ก มีน้ำหนักตัว 36 กรัม ขนาดลำตัวจนถึงหัวยาว 115 มิลลิเมตร หางยาวประมาณ 128 มิลลิเมตร เท้าหลังยาวประมาณ 23 มิลลิเมตร หูยาวประมาณ 16 มิลลิเมตร แถวฟันกรามยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร มีเต้านมรวม 4 คู่ อยู่ที่อก 2 คู่ และท้อง 2 คู่ ลักษณะรูปร่าง ขนด้านหลังมีสีน้ำตาล มีลักษณะอ่อนนุ่ม มีขนแข็ง (spine) แซมบ้างเล็กน้อย ขนส่วนท้องมีสีเทา หางมีสีดำ เรียบไม่มีเกล็ด ถิ่นที่อยู่อาศัย ภายในการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือน มีความต้องสามารถกำจัดได้ในการปีนป่ายเก่งเหมือนหนูท้องขาว กินอาหารได้ทุกชนิด เวลาออกหากินในเวลากลางคืนจะส่งเสียงร้องจี๊ดๆ ภาพที่ 5. 18

ปิดความเห็น บน Rattus rattus
santa claus
santa claus

santa claus