santa claussanta claussanta claus
santa claus
santa claus

24

ก.พ.
 

การใช้สารเคมีผสมกับเหยื่อ(ยาเบื่อหนู) ผู้ใช้ต้องศึกษาวิธีการใช้ยาโดยละเอียด รวมถึงวิธีการป้องกันตนเองจากสารเคมี

หนู… เป็นสัตว์ที่มีการขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ชอบหากินในเวลากลางคืน ตามแหล่งอับชื้น และมีนิสัยชอบสะสมอาหารไว้กินในยามขาดแคลน ดังนั้นเมื่อมันพบแหล่งอาหาร มันจะกินและคาบกลับไปที่รังด้วย หนูเป็นสัตว์ที่ตาบอดสี มองเห็นได้เฉพาะสีขาว-ดำ และมองเห็นไม่ไกลนัก แต่มีประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ ใช้การได้ดี รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากต้องสามารถกำจัดได้รับคลื่นที่มีความถี่สูง และต้องสามารถกำจัดได้ได้ยินในระยะไกล

การป้องกันและกำจัดหนู

การป้องกันและกำจัดหนู ต้องสามารถกำจัดได้ทำได้หลายวิธี เช่น

1.                            การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยไม่ให้เศษอาหารอยู่ตามพื้น ถังขยะควรปิดมิดชิด กำจัดแหล่งที่หนูใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งต้องป้องกันไม่ให้หนู เข้ามาในบริเวณที่อยู่อาศัย

2.                           ใช้กับดัก กรงดัก หรือกาวดัก เป็นการกำจัดหนูที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด อาหารหรือเหยื่อที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่หนูชอบ และมีคุณภาพดี และควรวาง ในทางที่หนูเดินผ่าน และไม่มีอาหารชนิดอื่นอยู่ในบริเวณนั้น

ปิดความเห็น บน เหยื่อ
santa claus

Comments are closed.


santa claus