santa claussanta claussanta claus
santa claus
santa claus

20

ก.พ.
 

ถิ่นที่อยู่อาศัย

ชอบอาศัยอยู่ตามอาคารการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือน หลังคาการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ บริเวณกันสาดใต้หลังคา ถ้าบริเวณรอบการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้มีต้นไม้ แผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ใกล้เคียงอาจพบหนูท้องขาวและรังอยู่บนต้นไม้นั้นด้วย มีความต้องสามารถกำจัดได้ในการปีนป่ายเก่งกินอาหารทุกชนิด อาหารที่ชอบมากคือ เมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ถั่วข้าวโพด

การแพร่พันธุ์ ออกลูกปีละ 4-6 ครอก ลูกหนึ่งครอกมีจำนวน 6-8 ตัว

ระยะทางหากิน 100-150 ฟุต

ลักษณะมูล

เป็นรูปกระสวย ปลายแหลม ขนาดความยาวไม่เกิน1-2 นิ้ว

หนูจี๊ด (Rattus exulans)

ปิดความเห็น บน อาคาร
santa claus

Comments are closed.


santa claus