santa claussanta claussanta claus
santa claus
santa claus

20

ก.พ.
 

ด้วย หนูการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้บางชนิดเช่นหนูนอร์เวย์จะทำรังตามบริเวณการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ด้วย โดยขุดรูตามใต้อาคาร หรือการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ที่มันอาศัย จึงไม่ควรทิ้งของรกรุงรัง เศษกระดาษหรือเศษผ้าตามบริเวณรอบการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เพราะหนูจะนำไปสร้างรังที่อยู่อาศัยได้

นิสัยการกินอาหาร

หนูต้องสามารถกำจัดได้กินอาหารได้แทบทุกชนิด หนูมีช่วงเวลาออกหากินแตกต่างกันในแต่ละชนิด แต่เมื่อพบอาหารแล้วมักจะพยายามคาบไปซ่อนไว้ ถ้าอาหารเป็นชิ้นใหญ่มันจะใช้เวลาคาบหรือชักลากไป แต่ถ้าชิ้นอาหารเล็กมากมันจะกินตรงบริเวณนั้นไม่นำกลับ การกินอาหารใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคยมักเป็นในลักษณะชิม เพื่อทดสอบว่าอาหารนั้นเป็นพิษสำหรับมันหรือไม่

การแทะ

เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของหนูที่ฟันคู่หน้าของมันมีลักษณะแข็งพอเหมาะและต้องสามารถกำจัดได้งอกยื่นยาวออกไปได้เรื่อยๆ ตลอดชีวิต ประมาณปีละ 5 นิ้ว ดังนั้นหนูจึงมีความจำเป็นต้องกัดแทะอยู่เสมอ เพื่อลับฟันให้คมและมีขนาดสั้นพอเหมาะ โดยทั่วไปหนูจะเริ่มแทะเป็นตั้งแต่มีอายุได้ประมาณ 2 สัปดาห์

ปิดความเห็น บน หนูนอร์เวย์
santa claus

Comments are closed.


santa claus