santa claussanta claussanta claus
santa claus
santa claus

24

ก.พ.
 

2.4 Wild rodents หมายถึง สัตว์แทะพวกหนูที่อาศัยอยู่ในป่าและหากินในป่า ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับคนโดยตรง เช่น หนูผีหางยาวฟันแดง (Red – toothed shrew, Soriculus salenskii) หนูผีป่าขนยาวเหนือ (Dracula shrew, Crocidura dracula) หรือหนูฟันแทะขาวเล็ก (Lesser white-toohed rat, Rattus berdmori)

แต่ที่พบมากและมีความให้ความสำคัญกับมัน ได้แก่ หนูที่อาศัยทำรังและหากินอยู่ในการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้พักอาศัยของมนุษย์ หรือที่เรานิยมเรียกว่า ” หนูการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ ” มี 4 ชนิด ดังนี้

1. หนูสีน้ำตาลหรือหนูนอร์เวย์ (Rattus norvegicus) บางครั้งเรียกว่า ” หนูขยะ หนูท่อ ” หนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีน้ำหนักตัว 300-350 กรัม ขนาดลำตัวจนถึงหัวยาว 180-250 มิลลิเมตร หางยาวประมาณ 150-220 มิลลิเมตร เท้าหลังยาวประมาณ 35-40 มิลลิเมตร หูยาวประมาณ 17-23 มิลลิเมตร แถวฟันกรามยาวประมาณ 7.5 มิลลิเมตร มีเต้านมรวม 6 คู่ อยู่ที่อก 3 คู่ และท้อง 3 คู่ ลักษณะขนหยาบ มีสีน้ำตาลปนเทา ท้องสีเทา จมูกทู่ ใบหูเล็ก ตาเล็ก หางสั้นมี 2 สี ด้านบนสีดำ ด้านล่างสีจาง มีเกล็ดหยาบๆที่หาง และด้านบนของเท้าหลังมีสีขาว ถิ่นที่อยู่อาศัย มักอาศัยตามรู ตามท่อน้ำ ใต้ถุนตึกหรือการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้เรือน บริเวณกองขยะมูลฝอย ไม่ชอบขึ้นที่สูง การแพร่พันธุ์ ออกลูกปีละ 4-7 ครอก ลูกครอกหนึ่งมีจำนวน 8-12 ตัว ระยะทางออกหากิน 100-150 ฟุต ลักษณะมูลของหนูชนิดนี้มีขนาดใหญ่คล้ายแคปซูลยาวประมาณ 3/4 นิ้ว ภาพที่ 5.16

ปิดความเห็น บน สัตว์แทะ
santa claus

Comments are closed.


santa claus