santa claussanta claussanta claus
santa claus
santa claus

20

ก.พ.
 

การปีนป่าย

หนูท้องขาว หนูหริ่ง หนูจี๊ด ต้องสามารถกำจัดได้ไต่ปีนป่ายท่อน้ำ ผนังฝาการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ ขอบริมหน้าต่าง ช่องลม ตู้กับข้าวได้ดี ทำให้ต้องสามารถกำจัดได้ขึ้นไปทำรังในที่สูงได้ แม้ผนังนั้นจะสูงชันก็ต้องสามารถกำจัดได้ปีนป่ายได้ดีและรวดเร็ว ส่วนหนูนอร์เวย์นั้นถึงแม้ไม่ชอบปีนป่าย แต่ถ้าจำเป็นมันก็ต้องสามารถกำจัดได้ปีนป่ายได้

การขุดโพรงรู

หนูการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ทุกชนิดต้องสามารถกำจัดได้ขุดรูหรือโพรงได้ เช่น พวก หนู นอร์เวย์ต้องสามารถกำจัดได้ขุดโพรงได้เก่ง ความยาวของโพรงที่ขุดประมาณ 3 ฟุต ความลึกของโพรงตามแนวดิ่งประมาณ 1 ฟุต ส่วนหนูท้องขาวและหนูหริ่งนั้นเก่งในทางปีนป่ายชอบทำรังเหนือพื้นดินบนการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ แต่ถ้าหากภายในการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ไม่มีที่เหมาะสมสำหรับทำรัง และบริเวณพื้นดินรอบๆ การมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้หรือใต้ถุนการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ไม่มีหนูนอร์เวย์ มันอาจจะขุดรูอยู่ก็ได้ และหนูหริ่งก็เช่นกัน ถ้ามันมีความจำเป็นและบริเวณนั้นๆ ไม่มีหนูที่ใหญ่กว่าอยู่มันจึงจะขุดรูและทำรังอยู่อาศัย

รังและที่พักอาศัยของหนู

หนูชนิดที่อาศัยอยู่ภายในการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ มักจะสร้างรังในที่ซึ่งปลอดภัยและอยู่ใกล้ๆ กับแหล่งที่มีน้ำและอาหาร เป็นที่ซึ่งลับหูลับตา เงียบสงบและปราศจากการถูกรบกวน โดยปกติถ้าทำรังในการมีบ้านสะอาดช่วยเรื่องหนูได้ มักจะใช้วัสดุอ่อนๆ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า มาทำเป็นรังบางครั้งถ้าอากาศหนาวและมีลูกอ่อนมันจะสร้างหลังคาคลุมรัง

ปิดความเห็น บน ปีนป่าย
santa claus

Comments are closed.


santa claus